Category Archives: Classical

Nakhu La Wangishiya Khona

Posted on 05.09.2019 by Dulabar
This entry was posted in Classical. Bookmark the permalink.

9 Responses to Nakhu La Wangishiya Khona

 1. Vudohn says:
  Listen to Nakhu La Wangishiya Khona from Amatshitshi Amhlophe's Igaz'elibi for free, and see the artwork, lyrics and similar artists.
 2. Zucage says:
  Ascolta 'Do You Remember' di Skandi Kid. Ayiphakelwa, Ayiphakelwa, Ayiphakelwa / Inhliziyo yami, Ayiphakelwa, Ayiphakelwa Do you remember me.
 3. Arashitilar says:
  UKirsten uthi, “Umyeni wami wahamba, wangishiya nezingane ezine.” Yimuphi umBhalo owamsiza? UmBhalo wezAga , othi: “Umngane weqiniso ubonisa uthando ngaso sonke isikhathi, futhi ungumfowabo womuntu ozalelwe isikhathi sosizi.” UKirsten .
 4. Yogrel says:
  26/02/ thokozani bo gogo no mkhulu yabona ake nginexhwayise kancane b4 ukhafule umuntu wakhe mawahamba esenomunye umuntu or ukhishwa umuntu or uyasola faka isichitho kuqala ukuze bezoxabana akukhumbule ngeke abuye ka lula umuntu kumnandi la e khona noma ngabe uyakukhumula kodwa uzodlulisa aziqubekele nomuntu wakhe kodwa makuwukithi bayalwa aku .
 5. Vushakar says:
  Aug 02,  · O! hamba kahle, sihlobo sethu, Usuphumile osizini lwalomhlaba; Sowuy’ ekhaya le ezulwini, KuBaba wethu okubizile. Nakhu sikhala izinyembezi Sesibuhlungu,ngoba sesikwamukiwe; Kepha intando ka Baba wethu Mayidunyiswe ngekathi yonke. O! Hamba kahle, sihlobo sethu; Usuphindele lapho wathatshathwa khona. Sal’ usulala la elibeni, Uze uvuke ngolokugcina. Sesicelela .
 6. Sharan says:
  Preview, buy and download high-quality music downloads of Igaz'elibi by Amatshitshi Amhlophe from 7digital United Kingdom - We have over 30 million high quality tracks in our store.
 7. Mataur says:
  "La esifunda khona kuchapter 12 kunezinto ezimbili ezibalulwa ibhayibheli,eyo kuqala ukuthi uJesu wathi esetafuleni lithi noLazaru wayelapho,eyesi bili lisitshela ukuthi uMarta wayephaka,uMart a nguye lo okuchapter 11 othi uLazaru seyanuka kodwa kuChapter 12 obesedeliwe usetafuleni,ang azi ngikhuluma nobani okuChapter 11okhalayo kodwa.
 8. Faulkis says:
  Igaz'elibi, an album by Amatshitshi Amhlophe on Spotify. our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes.
 9. Mikus says:
  Nakhu okunye akushoyo, “Uma ungalifundi iBhayibheli, ngeke uluthole usizo.” Ukutadisha iBhayibheli kufundise uDelphine ukuba angagxili ezintweni esezedlule. Ududuzwa ithemba okukhulunywa ngalo encwadini yezEnzo ethi: “Kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile.” UDelphine uwakholelwa kangakanani la mazwi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *